Għaxaq Music Festival
July 22, 2022
9:00 am
Ghaxaq
Ghaxaq Grounds